Waar begint vorm en stopt de inhoud?

Jan 3 09:12 2012 Alexander A Print This Article

Vorm en inhoud zijn niet altijd even duidelijk van elkaar te onderscheiden

In een tijd waarin het steeds minder draait om de inhoud en steeds meer om de verpakking,Guest Posting zou je kunnen zeggen dat de huisstijl Desktop Publisher (of DTP'er) een gouden tijd zou beleven. Gelukkig valt dat wel mee. Gelukkig? Ja, gelukkig want het is de DTP'er die er met de vormgeving voor moet zorgen dat hij de inhoud ondersteunt.Voor veel bladen, brochures en websites geldt nog steeds dat de inhoud de kern van de zaak is. De vormgeving dient om de lezer te betrekken, bijna verleiden om naar de pagina's te blijven kijken. Het is zaak de ogen van de lezer op het papier of beeldscherm te houden zodat ze de content tot zich nemen. Het adagium "Content is King" blijft ook in de Web 2.0 wereld van kracht, waar dit in de oude media altijd al zo was.Het is voor een DTP’er belangrijk dat het werk zich onderscheid van de massa. Door een combinatie van kleuren, vormgeving, typografie en beeld wordt er een geheel gemaakt dat aansluit bij de boodschap van de zender en de gevoelswereld van de ontvanger. Het samenbrengen van zender en ontvanger zorgt vervolgens voor de basis waarop kennis en  ideeën samenkomen en elkaar treffen.Het is voor een DTP’er noodzakelijk om op dit snijvlak duidelijke keuzes te maken. Dit kan gedaan worden vanuit ervaring, kennis van de doelgroep en de klant of vanuit een goed ontwikkeld gevoel voor beeld  en verhoudingen. Er is echter geen toverformule. De simpelste klussen gaan soms faliekant mis, de meest gecompliceerde strategieën blijken in een handomdraai te realiseren. DTP is een kunst van trial en error. Er zijn soms wel 30 versies nodig voor de juiste toon geraakt wordt, maar soms is er ook die schitterende hole in one. Het gaat er uiteindelijk om dat de klant hetgeen krijgt dat hij nodig heeft om zijn doelgroep te bereiken. Dus niet zenden om het zenden, maar zenden om ontvangen te worden.

Source: Free Guest Posting Articles from ArticlesFactory.com

  Article "tagged" as:
  Categories:

About Article Author

Alexander A
Alexander A

Alexandera schrijft voor Rent-a-Dirk

View More Articles